• Polski
  • English
15-23 października 2023

Rita Kinka

 

Serbska pianistka, Rita Kinka, wystąpiła z pierwszym recitalem w 1975 roku w wieku 13 lat. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Muzycznym w Belgradzie (prof. Dušan Trbojević, 1983) i Akademii Sztuk Pięknych w Nowym Sadzie (Arbo Valdma, 1981). Studia magisterskie kontynuowała w Juilliard School of Music w Nowym Jorku (klasa György Sándor) dzięki stypendium Fundacji Giny Bachauer, które zdobyła na międzynarodowym Konkursie Królowej Elżbiety w Brukseli w 1987 roku jako najbardziej obiecująca młoda artystka. Studia ukończyła w roku 1989.

Rita Kinka regularnie występowała we wszystkich ośrodkach muzycznych byłej Jugosławii, a także w USA, Australii, Rosji, Niemczech, Izraelu, Tajwanie, Belgii, Chorwacji, Słowenii, Hiszpanii, Kanadzie, Holandii, Francji, na Węgrzech, w Bułgarii, we Włoszech, Anglii, Czechosłowacji i na Węgrzech. Występowała jako solistka z orkiestrami niemal we wszystkich krajach europejskich, a także w USA, na Tajwanie, w Izraelu, Kanadzie i Australii. Jej repertuar zawiera utwory od J.S. Bacha po kompozytorów współczesnych.

Rita Kinka była laureatką wielu nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych w Senigallii (1979), Vercelli (Viotti, 1981), Belgradzie (Jeunesses Musicales, 1983), Zwickau (Robert Schumann, 1985), Sydney (1985), Monachium (ARD, 1987), Bordeaux (Złoty Medal na Festiwalu w 1988), Waszyngton (1990), Brukseli (Konkurs im. Królowej Elżbiety, 1991), Orlean (1996). Była pierwszą laureatką nagrody Prix Femmes d`Europe Parlamentu Europejskiego dla najlepszego europejskiego interpretatora muzyki poważnej, która została jej przyznana w Brukseli w 1991 roku.

Rita Kinka nagrywała dla radia i telewizji w wielu krajach (Jugosławia, Macedonia, Słowenia, Chorwacja, Włochy, Austria, Niemcy, Belgia, Francja, Rosja, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Anglia, Grecja, Hiszpania, Izrael, Kanada, USA, Australia i Tajwan). Zarejestrowała trzy płyty CD dla Digital Media Production (Bruksela) i PGP RTS.

Rita Kinka jest również profesorem fortepianu w Akademii Sztuk Pięknych w Nowym Sadzie.