• Polski
  • English
15-23 października 2023

Robert Andres

Robert Andres ukończył Akademię Muzyczną w Zagrzebiu, a następnie studiował w Konserwatorium w Petersburgu u Svetozarova, ucznia wielkiego rosyjskiego pianisty Sofronitskiego (zięcia A. Skriabina). Studiował także w Wiedniu i Stanach Zjednoczonych – jako stypendysta fundacji Fulbrighta na uniwersytecie w Kansas w klasie znanego portugalskiego pianisty Sequeira Costa. Tam uzyskał tytuł doktora nauk muzycznych w specjalności gra fortepianie oraz magistra muzykologii.

Robert Andres występował z recitalami, jako solista z orkiestrami oraz podczas koncertów muzyki kameralnej w wielu krajach europejskich, a także w Wenezueli i USA. Obecnie wykłada w Konserwatorium Muzycznym na Maderze (Portugalia). Jest często zapraszany do prowadzenia kursów mistrzowskich oraz jako juror konkursów międzynarodowych.

Od 1997 roku jest Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Stowarzyszenia Przyjaciół Konserwatorium na Maderze. Liczne artykuły autorstwa Andresa ukazały się w różnych prestiżowych czasopismach muzycznych, encyklopediach i magazynach. W roku 2001 roku wydawnictwo The Scarecrow Press (USA) opublikowało książkę Roberta Andresa traktującą o naukowym podejściu do początków rozwoju techniki fortepianowej.